Kos, Platani-International Hippocratic foundation- "Mikis Theodorakis Orchestra"

daisy medium

 

 

Platani, Kos

International Hippocratic foundation

Saturday, 19th of August 2017

Time 21:30

Concert with "Mikis Theodorakis Orchestra"

vocals

Vasilis Lekkas

Zoe Papadopoulou

Entrance fee 10 euros

 

LATEST NEWS

RECENT VIDEOS

   

videos vetta kratisatizoimou  

 
    
 

DISCOGRAPHY

diskography

FOLLOW US

 

facebook youtube-1